Meteen naar content

Limburg Film Office

Het Limburg Film Office heeft als doel het stimuleren van het filmklimaat in Limburg en omliggende grensregio’s. Dit doet het door op eigen wijze invulling te geven aan het Limburg Film Fonds en de Limburg Film Commission. Hiermee wordt enerzijds een financiële incentive gegeven aan producties en producenten die binding hebben met de regio. Anderzijds worden filmmakers en producenten ondersteund bij het maken van producties in Limburg.